Contact (Vietnamese) - Federal Lawyer
WSJ logo
Forbes logo
Fox News logo
CNN logo
Bloomberg logo
Los Angeles Times logo
Washington Post logo
The Epoch Times logo
Telemundo logo
New York Times
NY Post logo
NBC logo
Daily Beast logo
USA Today logo
Miami Herald logo
CNBC logo
Dallas News logo

Contact (Vietnamese)

Chào mừng đến với Oberheiden P.C.

Dịch vụ Tố tụng và Bào chữa hình sự Liên bang trên toàn quốc

Oberheiden P.C. là một công ty luật có trụ sở tại Hoa Kỳ, có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực Luật Liên bang Hoa Kỳ và Luật Quốc tế. Nhiều luật sư liên kết của chúng tôi hiện đang công tác ở các vị trí hàng đầu trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mang đến cho khách hàng trong và ngoài nước các hiểu biết sâu sắc có tầm quan trọng của chính phủ và các kỹ năng kiện tụng đã được chứng minh qua thử thách.

 • Cựu luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
 • Cựu đặc vụ FBI, OIG, IRS và DEA
 • Tư vấn tố tụng và xét xử đầy kinh nghiệm

Nếu bạn đang tìm kiếm sự bảo vệ hiệu quả thì bạn đã tìm đúng nơi. Chúng tôi là những luật sư có hồ sơ theo dõi được minh chứng, là công ty luật có uy tín và nhân lực để đạt được mục tiêu của bạn. Khách hàng từ khắp nơi ở Hoa Kỳ và từ nhiều quốc gia trên thế giới đã thuê chúng tôi để bảo vệ lợi ích của họ. Mặc dù kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi rất phong phú nhưng chúng tôi thường tập trung vào các lĩnh vực sau đây của pháp luật.

 • Xét xử & Bảo vệ Hình sự Liên bang
 • Các cuộc điều tra của Chính phủ
 • Tranh tụng tại Hoa Kỳ và Quốc tế
 • Tuân thủ của Công ty

Không có gì dễ dàng hơn là việc kết nối với chúng tôi. Hãy tận dụng cơ hội hôm nay để nói chuyện với Tiến sĩ Nick Oberheiden và nhóm của anh ấy, một cách riêng tư và miễn phí, để thảo luận về tình hình và mối quan tâm của bạn. Chúng tôi tin rằng bề dày kinh nghiệm và hồ sơ theo dõi của chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi chinh phục các mục tiêu mà bạn đặt ra.

Why Clients Trust Oberheiden P.C.

 • 2,000+ Cases Won
 • Available Nights & Weekends
 • Experienced Trial Attorneys
 • Former Department of Justice Trial Attorney
 • Former Federal Prosecutors, U.S. Attorney’s Office
 • Former Agents from FBI, OIG, DEA
 • Serving Clients Nationwide
Email Us 888-680-1745